FB Pixel

Ring til os på 70 250 290 og få et GRATIS tageftersyn​​

FACADERENS

Beskrivelse af rensemetoden

Ved facaderens sørger vi altid for, at der bliver desinficeret før afrensning. Virkningstiden for facerensen kan variere fra 24 timer, og op til to til tre uger alt afhængigt af angreb og overflade.

Midlet har til hensigt at dræbe den organiske vækst og dermed løsne den. Efter endt virketid renses overfladen med højtryksspuler med højtryk op til 120 bar og 15 liter pr minut. Tryk og vandmængde justeres, så det ønskede resultat opnås uden at overfladen beskadiges.

​Materiel

Der anvendes højtryksrenser. Algefjerner anvender kun mobile dieseldrevne anlæg med vandtank. Til påføring af Neutralon anvendes benzindrevne anlæg med vandtank.

​Anvendelsesområder

Der kan behandles mod organisk vækst og algebevoksninger på stort set alle facader og bygningsmaterialer samt fliser og træværk. Porøse overflader skal spules med forsigtighed for at undgå nedbrydning af overfladen. Algebevoksninger er normalt ikke kun grønne, da der også kan forekomme hvide kaldet ”stenpest” og som gule “blomster” samt røde alger, der er fæstet mere solidt.

​Prøverensning

Inden facaderens uføres på hele facaden, udføres der en prøverensning som munder ud i et udfaldskrav. Udfaldskravet viser den maksimale beskadigelsesgrad. Prøverensningen vil typisk være på 1 kvadratmeter og vil blive lavet på et særligt udsat område eller efter aftale.

​Rengøring

Afrensning udføres oftest nedefra og op. Overfladen skylles efterfølgende oppefra og ned, ligesom flisegange og andre belægninger rengøres.

Miljø og sikkerhed ifm. facaderens

Anvendes der stillads til facaderensningen, og omgivelserne kræver det, skal stilladset afdækkes med plastik. Vinduer, døre og lignende beskadiges ikke under afrensning, men kan efter ønske afdækkes med plastik. Støjgenerne er begrænsede.

​Alle medarbejdere i Algefjerner opfylder de anviste miljø- og sikkerhedskrav og bærer værnemidler i form af høreværn, øjenbeskyttelse, åndedrætsværn og om nødvendigt regntøj. Vores produkter er fortyndet og skader ikke de fleste former for beplantnings- og græsarealer. Der vurderes nøje hvorvidt afdækning er nødvendig. Algemiddelet må under ingen omstændigheder udledes i kloak, bæk eller å. Dette kan medføre bøder for både virksomhed, husejer og den udøvende virksomhed.

​Imprægnering

Har du en murstensfacade eller betonfacade, der trænger til en rensning og imprægnering? Så bestil et ”facade-tjek” og få udført en professionel facaderens og imprægnering. På den måde kan facaden bedre modstå det danske klima. Hos Algefjerner får du altid det bedste resultat og den bedste rådgivning.

Det er en god idé at få foretaget en facadeimprægnering efter en algebehandling eller rensning af facaden. På den måde holder resultatet længere. Samtidig bliver fremtidig vedligeholdelse af facaden lettere at håndtere, og du bliver klogere på, hvad din facade skal kunne modstå og hvilket middel, der virker bedst.​

Hos Algefjerner får du altid kompetent rådgivning omkring imprægnering af beton, murværk, facader eller flisearealer – til glæde for mange af vores tilfredse kunder. For at du også får det bedste resultat, er det vigtigt, at du vælger en leverandør, der forstår produktets virkning, og hvordan det arter sig på netop din bygning.

Inden vi i fællesskab vælger imprægnering til din facade, er det nødvendigt at vurdere, hvad der skal imprægneres mod, og om det også skal beskytte armeringsjernet i betonen. Her står vi klar til at hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger.

​Effekten

Overfladen får en vandskyende overflade, der forhindrer kapillær indtrængning af regn og vandstænk i strukturen. Det giver samtidig overfladen en høj vandperleeffekt og tillader vanddampen inde i strukturen at passere igennem og mindsker saltudtrækning til overfladen. Det danner ikke film og forhindrer frostskader og er velegnet til facader, lagerhaller og brokonstruktioner af mineralsk oprindelse såsom mursten, kalksandsten, mørtel, sandsten, granit og mineralsk puds.

Bliv ringet op af en ekspert

- og få et uforpligtende tilbud på, hvordan dit tag kan blive som nyt!

Ring op